Vårt miljöarbete

Kärnhem strävar efter att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Vi bygger yteffektiva bostäder med låg energiförbrukning. Våra bostäder ska inte innehålla några material som är farliga för dig, oss eller miljön. De ska vara ekologiskt och socialt hållbara idag och i framtiden.

Energieffektivitet

Kärnhem har sedan företaget grundades 2003 arbetat med att bygga resurs- och energieffektiva hus. Vår utgångspunkt är att skapa attraktiva bostäder som ger våra kunder god driftekonomi, låg energianvändning och samtidigt minimera byggnadens påverkan på klimatet och på vår miljö.

 

Våra bostäder är yteffektiva vilket i sig minskar materialåtgång och resursutnyttjande samt ger mindre klimatpåverkan. Vi väljer alltid material som är dokumenterat bra miljö- och hälsoval och alla utfasningsämnen undviks.

 

Miljöklassificering

Tillsammans med Växjö kommun och Skanska utvecklar vi World Trade Center i Växjö. Kontorsbyggnaden på 7 000 m2 är certifierad enligt Leed Platinum och blir Växjös grönaste kontorsbyggnad med energieffektivisering i alla val och lösningar.