C S M
Brf Strandpromenaden | Karlskrona
Brf Fjärden | Nyköping
Brf Solfångaren | Helsingborg
Brf Solbacken | Växjö
Brf Selmas Park | Örebro
Brf Arkeologen | Helsingborg
Brf Rynningeåsen | Örebro
Brf Munktell | Eskilstuna
Brf Havsbrisen | Färjestaden
Brf Stinsen | Norrköping